I dag på den internationella kvinnodagen tänker jag på hur lyckligt lottad jag är som inte lever i krigets Syrien och att jag slipper uppleva grymheter jag inte ens kan drömma om. Förutom krigets fasor, att leva i ett samhälle som generellt förtrycker kvinnor. Jag är också lyckligt lottad som slipper gifta mig med en som våldtagit mig så han slipper straff. Nu under kriget när det saknas ett fungerande rättsväsende, är kvinnor särskilt utsatta för brott. De utsätts för systematiska våldtäkter, tas som krigsfångar och säljs som slavar på gatan.

Men i detta omänskliga samhällsklimat har en alternativ syn på kvinnans roll i samhället vuxit fram, som en motreaktion mot Daesh terror. Kvinnor har gått samman för att bilda militära grupper med syfte att skydda sig själva och bekämpa det rådande kvinnoförtrycket. Målet är att bekämpa extremistgruppers våld mot kvinnor och då främst Daesh. Det finns flera olika förvarsgrupper bestående av enbart kvinnor, bland annat kurdiska YPJ (Women’s Protection Unit) och assyriska/syrianska/kaldéiska HSNB (Bethnahrin Women Protection Forces) i Syrien och Irak.

Kvinnor som är med i rörelsen berättar om hur de tidigare bara vågade prata om kvinnors svåra situation i slutna rum. Genom de militanta grupperna har kvinnor fått ett forum för att diskutera kvinnlig frigörelse. Trots den militära formen på detta samarbete, är huvudsyftet att kvinnor försvarar andra kvinnor. Det här kan vara början på en förändring på den föråldrade synen på kvinnor och deras roll i samhället.

I den komplexa konflikt som råder i Syrien finns det mycket mer att önska gällande fredliga överenskommelser och diplomatiska lösningar. Förhoppningsvis blir de kvinnliga styrkornas övertygelse och kamp mot kvinnoförtryck en del av fredsöverenskommelserna. Låt oss hoppas att dessa samarbeten kvinnor emellan kan bli en naturlig del av det framtida Syrien.

I dag går mina rosor till YPJ, HSNB och alla andra kvinnor i krigets Syrien.