Sanktioner mot Syrien

Dags för nya EU-sanktioner mot Syrien och risken är att Sverige faktiskt inte befinner sig bland de mest drivande för att få till tuffa sanktioner som innefattar även restriktioner mot Telecomsektorn. Man kan naturligtvis känna sympati för de moderata ministrarnas inställning att telefonerna och Internet varit avgörande för att sprida den arabiska våren. Det är ju sant – men när det gäller den möjlighet telefonerna ger Syriens regim att använda samma telefoner för att faktiskt hitta och fängsla oppositionella måste vi dra öronen åt oss och också dra åt tumskruvarna. Vi ska inte hjälpa regimen att begå brott utan måste hitta andra vägar att stötta oppositionen.

Vi kan ju inte hamna i en situation där europeiska telekomföretag indirekt deltar i de krigsförbrytelser som den syriska regimen ägnar sig åt. Vissa telekombolag i Europa har valt att avsluta sin handel med Syrien av moraliska skäl. Fler borde göra detsamma. Om EU väljer att bara införa sanktioner på produkter som huvudsakligen är avsedda att användas av regimen för övervakning faller de flesta Telecom-produkter utanför. Då är innebörden av sanktionen lika med noll.

Därför anser Miljöpartiet att all utrustning som kan användas av regimen för övervakning av befolkningen ska omfattas av sanktionerna. Det är innebörden i den avvikande mening vi lämnar inför morgondagens skriftliga samråd i EU-nämnden.

Syriens regim har gått över alla gränser. Pressen utifrån blir allt starkare. Arabförbundet inför sanktioner, USA inför tuffa sanktioner och EU ska självklart också vara än tuffare. EU är trots allt en av de närmsta grannarna och vad vi gör betyder mycket. Kanske mer än vi tror. Och den svenska regeringen, som talar vitt och brett om mänskliga rättigheter, ska gå i täten.