I tisdags förklarade Centerpartiet äntligen att de ställer sig bakom regeringens förslag om ensamkommande som presenterades i vintras, vilket innebär att det nu finns en majoritet i riksdagen. Förslaget innebär att 9000 ungdomar som kom till Sverige 2015 får möjligheten att få sina ärenden omprövade och får stanna, om de studerar på gymnasiet. Efter ett kongressbeslut som drevs igenom av Grön Ungdom har Miljöpartiet kämpat hårt i regeringen för att driva igenom förslaget. En seger för Miljöpartiet men framförallt en seger för medmänskligheten.

Många av dem som fått ett utvisningsbeslut är ensamkommande barn och unga vuxna. Många av dem har inget nätverk kvar i Afghanistan längre, vilket innebär att de lämnas åt sitt eget öde. Under hösten 2015 var det många ensamkommande som var under 18 innan de påbörjade sin asylprocess, men som på grund av de långa handläggningstiderna hunnit fylla 18 innan de fått ett avgörande beslut. Den svenska byråkratin har svikit många ensamkommande ungdomar, det är långt ifrån rättvist.

I tisdags deltog jag i ett seminarium om ”Informal Agreements and Returns” som anordnades i Europaparlamentet. Bland annat diskuterades Europakommissionens samarbetsavtal med Afghanistan ”Joint way forward” om återsändande av afghanska flyktingar som fått avslag på sina asylansökningar och utvisningarna kritiserades starkt. Enligt Global Peace Index klassas Afghanistan som världens farligaste land, efter Syrien. Trots den farliga situationen i landet utvisar Sverige och andra EU-länder människor till ett land där deras liv sätts i fara. Faktum är att Sverige är ett av de EU-länder som utvisar flest till Afghanistan, enligt siffror från Migrationsverket återvände 884 personer till Afghanistan under 2016, året därefter återvände 509 personer.

Inte nog med att många av de ensamkommande unga som utvisas till Afghanistan riskerar att sättas i livsfara. Ungdomarna tenderar att hamna i drogmissbruk, kriminalitet, arbetslöshet och fattigdom. Väldigt få möjligheter väntar för de ensamkommande som skickas tillbaka till Afghanistan. Den nya lagen som nu kommer röstas igenom i riksdagen ger möjlighet för 9000 ungdomar att få en fristad i Sverige, det är ungdomar vars liv pendlat i osäkerhet och som äntligen kan pusta ut.

Under den nuvarande mandatperioden har den medmänskliga debatten tonats ner, fler och fler partier tävlar istället om hur många som ska utvisas, därför är det en oerhörd trygghet att veta att Miljöpartiet kämpar varje dag för att få fler att få stanna i Sverige. Den gröna rörelsen kommer alltid vara den röst som kommer kämpa för medmänsklighet.

Aida Badeli.