Skamligt att villkora EU-stöd till Afghanistan

Onsdag 13 mars röstade EU-parlamentet för ett samarbetsavtal mellan EU och Afghanistan. Avtalet ställer krav på återtagande av afghaner som deporteras från EU-länder.

Afghanistan tvingas alltså att ta emot de som tvångsdeporteras för att få ta del av EU:s ekonomiska stöd, trots att Afghanistan saknar kapacitet att göra det. Det är skamligt. EU behöver vara med och bygga upp Afghanistan igen och framförallt investera i civila insatser.

Vi gröna brukar generellt stödja samarbetsavtal och också detta innehåller några bra delar om samarbete inom exempelvis jämställdhet och fredsbyggande arbete. Men vi valde att lägga ner våra röster denna gång, eftersom vi ansåg skrivningarna kring migration vara för problematiska.

Det är fel att villkora stöd med återtagande, precis som det är fel att utvisa ensamkommande unga till farliga länder.