Samtidigt som vi precis fått nyheten att Brasilien köper JAS-plan ska statsminister Reinfeldt på toppmöte för att anta regeringschefernas gemensamma slutsatser, dvs riktlinjer för fortsatt arbete. I detta halvårs upplaga av slutsatserna står försvar- och säkerhet i fokus men så gott som enbart i ett militärt perspektiv. Det är sant att utrikespolitik, bistånd mm hanterats vid tidigare tillfällen men för mig är det uppenbart att man inte kan ha säkerhetspolitik som huvudrubrik utan att inkludera utrikespolitiken. Säkerhetspolitik är till viss del en fråga för försvaret och till stor del en fråga för utrikespolitiken. I slutsatserna är det uppenbar slagsida och allra mest anmärkningsvärt är att de klart ut säger att försvarsindustrin i EU ska stärkas, inte för att skydda oss mot potentiella hot utan för att den ger många arbetstillfällen.

Krigsmaterielindustrin är inte industri som klarar sig utan stöd, både ekonomiskt genom garanterade köp mm och genom hjälp att sälja in varorna från politiskt håll. Det har varit tydligt vid försäljningen av JAS till Brasilien där riksdagsledamöter som besökt landet fått tydliga uppmaningar att bidra till den positiva bilden av planet. För några år sedan sa den tidigare presidenten att det inte var aktuellt att köpa nya stridsplan eftersom landet fortfarande hade stor fattigdomsproblematik att klara av först. Skillnaden är inte så stor i dag, men det är ny president förstås.

Jag som sitter i krigsmaterielexportutredningen blir minst sagt orolig när jag läser slutsatserna. Utredningens arbete syftar till att begränsa den svenska vapenexporten till ickedemokratier. Vi har i dag en lagstiftning som inte får ta hänsyn till arbetsfillfällen som grund för vapentillverkning och export. Det är försvarets behov, utifrån en säkerhets- och utrikespolitisk analys, som ska styra. Inte att det ger arbetstillfällen i Sverige. Med EU:s nya slutsatser får de partier som vill stötta krigsmaterielindustrin pga de många arbetstillfällen som ges starkt stöd i sin argumentation. Vi som vill behålla jobben genom att omvandla krigsindustrin till något vi har mer nytta av, något som klarar de verkliga hoten i dag som t.ex. klimatpåverkans effekter får det svårare. Jag lämnade därför in en avvikande mening vid gårdagens EU-nämnd.