Svenska partier motverkar radikal klimatpolitik i EU

I morgon röstar EU-parlamentet om hårdare krav för minskning av koldioxidutsläpp för nyproducerade personbilar. Utsläppskraven är en stor och viktig seger för oss gröna och det är glädjande att det börjar ställas mer omfattande krav på en omställning även inom bilindustrin. Vi ser dock att kraven hade behövt vara ännu hårdare och beklagar att detta aktivt har motarbetas från flera håll, bland annat av svenska partier.

Miljöpartiet har kämpat för en utsläppsminskning på 45 procent redan till år 2030 – något som Moderaternas partigrupp aktivt har motarbetat. Moderaternas partigrupp försökte få igenom en sänkning av ambitionsnivån till endast 35 procent. Gruppen ville även helt ta bort det mål på 15 procent minskning till år 2025 som förslaget innehåller. Än en gång har alltså Moderaterna fallit för billobbyn och satt dess intressen framför framtida generationer.

Med EU-valet runt hörnet och miljontals strejkande ungdomar slåss nu alla partier om att höras och synas mest i klimatdebatten. Vi i Miljöpartiet välkomnar förvisso detta – det är en debatt där vi under de tidigare 30 åren har stått ensamma. Men när partier säger att de vill kämpa för klimatet och samtidigt aktivt motverkar radikal klimatpolitik på EU-nivå är det ett svek både mot svenska väljare och framtida generationer.

En granskning från Sveriges Radio visar att det i verkligheten är de rödgrönrosa partierna i EU-parlamentet som driver den radikala klimatpolitiken. Ofta sinkas våra ambitioner av högerpartierna. Detta trots att dessa partier hemma i Sverige ofta kämpar för att stoppa svenska klimatsatsningar med argumentet att det är internationella satsningar som gör verklig skillnad.

Att motsätta sig klimatsatsningar i Sverige för att man hellre vill se satsningar internationellt är i grunden märkligt – det finns ingen motsättning mellan att satsa på klimatet på hemmaplan och internationellt. Men det blir ännu märkligare när man sedan gång på gång prioriterar affärsintressen över klimatpolitik också i EU. Ett konkret exempel utöver dagens omröstning är de tuffare avgaskraven för lastbilar, där både Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade nej.

För oss gröna är det uppenbart att affärsintressen inte kan gå före klimatet, men även de som delar Moderaternas inställning bör tänka om. Den gröna omställningen pågår redan världen över, och idag producerar Kina ungefär hälften av världens elbilar. Ska europeiska företag klara omställningen är det ambitiösa mål som gäller – En studie gjord av European Climate Foundation tillsammans med Nissan och Renault visar att ambitiösa klimatmål kan leda till cirka 200 000 nya jobb.

År 2050 ska utsläppen från europeiska vägtransporter vara nere på nettonoll. När EU-parlamentet nu ska rösta om hårdare utsläppskrav för personbilar är förslaget som ligger på bordet inte tillräckligt ambitiöst för att leva upp till Parisavtalet. En högre ambitionsnivå krävs för att vi ska kunna nå målen. Vi i Miljöpartiet kommer att fortsätta jobba för det framåt. Vilka majoriteter som finns i EU-parlamentet efter valet kommer att spela en avgörande roll för om vi lyckas.

Att flera svenska partier tvärtom bidrar till en sänkt ambitionsnivå och motverkar klimatförslag som både minskar utsläpp och kan skapa nya jobb är oförlåtligt, inte minst när de på hemmaplan gärna skryter om sina klimatambitioner inför EU-valet. Svenska väljare förtjänar att veta vilka som faktiskt kämpar för klimatet i EU, och vilka som inte gör det.