EU måste ta ansvar för romernas situation

Runt om i Europa bryter EU:s medlemsländer mot EU:s grundvärden, inskränker demokratin och kränker de mänskliga rättigheterna. I Ungern urholkas pressfriheten, hemlöshet förbjuds och minoriteter blir allt mer utsatta. I Rumänien diskrimineras romer systematiskt.

Också i Sverige förvärras situationen för just romerna. Flera kommuner har infört tiggeriförbud och fler är på väg men det är snarare populistiskt än realistiskt att lägga såna förslag.

I min hemkommun Gävle vill både Moderaterna och Sverigedemokraterna förbjuda människor att tigga men det löser inte problemen, vare sig de problem invånare i Sverige menar sig uppleva för att människor tigger utanför affären eller fattigdom och diskriminering i deras hemländer.

Vad som i stället behövs är ett EU som har mandat att agera när medlemsländerna kränker den egna befolkningen. I dag saknas konkreta möjligheter för EU att ingripa när medlemsländerna inte lever upp till våra gemensamma grundprinciper.

Det behövs både morötter och piskor. Jag har därför under mina fem år i parlamentet dels verkat för sanktionsmöjligheter mot stater som inskränker demokratin och dels ansvarat för att arbeta fram en europeisk stödmekanism för civilsamhället, kommuner, regioner och institutioner som arbetar med att främja grundläggande fri- och rättigheter, minoriteters rättigheter, demokratin och domstolarnas oberoende. Det är inte minst viktigt i redan auktoritära medlemsstater eller där auktoritära krafter är på frammarsch.

I veckan anordnas årets upplaga av Romaveckan i EU-parlamentet, en temavecka för att uppmärksamma romers situation och utsatthet i unionens medlemsländer. Veckan är ett av flera initiativ som jag har tagit för att lyfta romernas utsatta situation.

Romaveckan har gett effekt – EU-kommissionen fokuserar nu betydligt mer på frågan i sitt arbete och samarbetet med oss i parlamentet fungerar bra. Men det räcker inte med att uppmärksamma frågan en vecka per år. Att skydda och prioritera minoriteters rättigheter är en fråga som måste prioriteras varje dag.

Ett starkt engagemang från EU är helt avgörande för att vi ska kunna garantera att de som i dag tvingas tigga på våra gator ska kunna få utbildning och jobb i sina hemländer i stället.