Sverige måste stärka samernas rättigheter

Debattartikel i Expressen den 24 november 2018

Vi respekterar inte vårt eget urfolk samerna – men läxar gärna upp andra länder om mänskliga rättigheter. Sveriges rykte solkas av vår vägran att skriva på ILO 169, skriver Bodil Valero och Jonas Eriksson (MP).

EU-parlamentet anser att situationen för minoriteter i Europa blir allt sämre. För Sveriges del behöver vi göra mer för samerna, Europas enda urfolk. Staten Sverige behöver bland annat ratificera och sedan fullt ut implementera FN:s konvention om urfolkens rättigheter (“ILO 169”) från 1989. Miljöpartiet har länge drivit samernas rättigheter och för oss är det en självklarhet att samiska rättigheter är mänskliga rättigheter.

Att ILO 169 inte redan ratificerats är anmärkningsvärt sett till hur högt vi håller de mänskliga rättigheterna och den roll vi vill ta internationellt. Sverige var drivande i processen att få till stånd konventionen, som utgör en grundpelare inom FN:s regelverk om mänskliga rättigheter. I dag har nästan alla länder med urfolk antagit texten, däribland Norge. Men i Sverige är det få partier och politiker som tagit ställning för en ratifikation. Med Miljöpartiet i regering uttalades för första gången att regeringen arbetar i riktning mot en ratifikation, vilket också har skett, men för att kunna ratificera krävs en majoritet i riksdagen som i dag saknas.

Behoven av stärkta samiska rättigheter till land och vatten är skriande. Det samiska folkets möjligheter till liv och utveckling står i dag mot exploatering och intrång i deras traditionella marker. Nio av tio av planerade nya gruvor i Sverige, och mycket av utbyggnaden av vindkraft, ligger i renbetesland. Många andra påfrestningar sker på markerna, vilket riskerar slå undan benen för samiskt liv i Sverige.

Att Sverige inte ratificerat denna konvention har lett till skarp och upprepad kritik från såväl FN:s rasdiskriminerings- som människorättskommittér i deras rapporter genom åren. Nu uppmanar även EU-parlamentet medlemsländerna att skriva under konventionen i ett betänkande om minimistandarder för minoriteter i EU. Betänkandet är inte bindande men skickar en viktig signal till EU:s medlemsländer. EU-parlamentet konstaterar att situationen för minoriteter i EU på många håll stagnerat eller är på väg att bli sämre.

Vi anser att Sveriges rykte som förkämpe för mänskliga rättigheter solkas av vår vägran att skriva på ILO 169. Hur ska vi till exempel kunna stödja urbefolkningen i Brasilien, när Jair Bolsonaro, landets nyvalde president, gick till val på att öka avverkningen av regnskog som idag skyddas av urfolkens rättigheter till marken? Ska vi, som inte respekterar vårt eget urfolk, läxa upp andra om mänskliga rättigheter?

Vi lever i tider när vi måste stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi måste ständigt kämpa för nya segrar. Hatbrott, rädsla och diskriminering sprider sig genom Europa. Politiker går till val, och vinner, på att urholka urfolk och minoriteters rättigheter. Då bör Sverige visa politiskt ansvar och mod och gå åt andra hållet. Det är dags att ratificera ILO 169.

Bodil Valero

EU-parlamentariker (MP)

Jonas Eriksson

Riksdagsledamot, gruppledare och samepolitisk talesperson (MP)

Läs artikeln i Expressen här.