Haiti

Haiti

Jag har varit nästan ledig ända sedan sista voteringstillfället i december tills i går utan att någon större händelse tvingat mig att avbryta ledigheten. När

Läs mer