Turkiska attacker i Södra Kurdistan

 

I skuggan av alla oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern pågår en konflikt som ingen rapporterar om. Jag syftar då på konflikten mellan majoritetsbefolkning och kurderna som tar sig olika uttryck i olika länder.

 

I mitten av förra veckan rapporterade dock svensk press att det pågick en vedergällningsattack med flygattacker mot ett 60-tal platser i PKK-gerillans baser i Södra Kurdistan (dvs. Norra Irak) p.g.a. 9 soldater som dödats på turkiskt territorium. Det fanns då inga uppgifter om skadade efter attacken. I helgen dödades 7 civila då deras bil bombades av turkisk militär. Bland de dödade fanns både kvinnor och barn.

 

Att Turkiet, precis som andra länder, har rätt att i rimliga proportioner försvara sig är inget konstigt i sig. Att attackera mål i ett annat land och att attackera civila är det däremot. Turkiet som är ett kandidatland till EU hävdar att PKK är en terroristgrupp – inte en motståndsrörelse. I Europa brukar terrorister bekämpas med polisiära medel och ställs inför rätta för de brott som begåtts. Polis samarbetar med polis i det land där gärningsmännen tros befinna sig. Att skicka militär att bomba mål i ett annat land vore helt otänkbart. I världen som helhet gäller däremot inte krigets lagar för terrorister utan de kan behandlas i princip hur som helst. Guantánamo är ett av de värsta exemplen. Självklart vill Erdogan framställa PKK som terrorister – inte motståndsrörelse. Det ger den turkiska militären möjlighet att agera i princip hur som helst vilket jag starkt ifrågasätter.

 

Jag kan nämligen inte se det som skett som något annat än ett brott mot folkrätten som Sverige och EU borde reagera starkt på. Pressen på Turkiet att i dialog med den kurdiska befolkningen finna vägarna framåt för att kunna leva sida vid sida måste öka. För att det ska vara möjligt krävs att kurdernas rätt till sin kulturella identitet, sitt språk, sin mark, etc. garanteras och att de ges samma demokratiska och mänskliga rättigheter som alla andra i landet. Om Turkiet varit en demokrati där alla behandlas lika skulle konflikten med PKK ha upphört för länge sen.