I veckan presenterade M-S-MP en rapport med rekommendationer inför det fortsatta arbetet med revideringen av biståndet till Afghanistan. Ett ökat fokus på civila insatser i takt med att de militära dras tillbaka var av avgörande betydelse för att Miljöpartiet skulle ingå i fjolårets överenskommelse om Afghanistan.

Rapporten innehåller en mängd förslag och en 20-procentig ökning av biståndet. Ändå blir rubrikerna och delvis rapporteringen i media att biståndet till Afghanistan inte ökar och istället för fokus på vad biståndet faktiskt ska leda till rapporteras i huvudsak om korruption på ett sätt som riskerar att cementera bilden av att det svenska biståndet hamnar i fel fickor. Alla vi som arbetar med bistånd vet att så verkligen inte är fallet. Men självklart förhåller sig också rapporten till den utbredda korruption som finns i landet och ökningen av biståndet föreslås därför kanaliseras mer via civilsamhället och dess organisationer i första hand än via de centrala programmen som stannar kvar på samma nivåer som tidigare.

Därför blev jag oerhört förvånad när Svenska Afghanistankommittén publicerade en debattartikel i SvD som snarare spär på bilden av att vi minskar Afghanistanbiståndet. I efterhand har jag förstått att kritiken var riktad till medias slutsatser – inte arbetsgruppens rapport.

Skickar därför med länk till SAK:s pressmeddelande som gick ut i samband med presskonferensen. Där finns också en länk till rapporten. http://www.sak.se/press/pressmeddelanden-uttalanden?post_id=2366