Ris x 2 till Migrationsverket

Såg kvällens nyheter och blir oerhört upprörd över att den gamla dementa damen från Ukraina ska utvisas till hemlandet där ingen kommer att ta hand om henne. Hörde talas om henne redan i somras och såg då på demensförbundets hemsida att även de tagit avstånd från detta agerande från myndigheternas sida. Och vad gör då Ribbenvik (rättschefen)? Jo han skyller på lagstiftarna som vanligt. Det märkliga är dock att hur vi lagstiftare än formulerar oss för att omänskliga situationer inte ska uppstå så hittar Migrationsverkets uttolkare av reglerna ändå alltid någon otydlig mening som sen används för att tolka lagen helt enligt eget huvud.

Jag vill bestämt hävda att lagstiftarna inte är monster – och jag blir förbannad när jag m.fl. utmålas som sådana. Att inte en medelsvår/svår demens utgör en synnerligen ömmande omständighet är obegripligt. Åtminstone är det obegripligt för den som, precis som jag, vet vad det innebär att vårda en dement person hemma, och som vet hur svårt det är att lämna bort den personen till ett boende – oavsett kvalitet på boendet. Den enda vård som i dag finns är att göra livet så drägligt och harmoniskt som möjligt för den sjuka.

En utvisning och flygresa med allt vad det innebär av stress och kontroller är inte harmonisk och kan för en svårt dement person bli väldigt traumatisk och leda till att personen i fråga blir mycket sämre, går in i en psykos etc. I kombination med att inte längre ha sin familj eller någon annan känd vårdare omkring sig kan bli en katastrof. Att Migrationsverkets förtroendeläkare inte lyssnar på specialistläkarna vet vi sedan tidigare, men det är ofattbart och oacceptabelt.

På regionala nyheterna nåddes jag dock av ett glädjebud. Enayatulla Adel från Hofors har äntligen fått uppehållstillstånd av Migrationsöverdomstolen efter många års kamp. Det är en seger för alla de ungdomar som tog kampen för att deras kamrat skulle få stanna i Sverige. Det är en seger för hoforsborna och hans lärare som lät honom ta studenten trots att han levde gömd. Det är en seger för alla engagerade gävleborgare och gävleborgsmedia som stod upp för honom. Det är en seger för oss riksdagsledamöter och ungdomsförbunden som engagerade oss i hans öde och inte minst är det en seger för Enayatulla Adel själv.

En förlust för Migrationsverket däremot – en förlust jag unnar dem.