Efter en intensiv och månadslång kampanj till en kostnad av 52 miljoner euro, förklarades den ungerska regeringens antiflyktingfolkomröstning ogiltig på grund av lågt valdeltagande, då knappt 40 procent röstade. Jag välkomnar det.

Omröstningen handlade om att Ungern ska ta emot sin kvot på 1294 flyktingar av totalt 160 000 som, enligt den tidigare bindande EU-överenskommelsen, ska fördelas från flyktingläger i Grekland och Italien. Hittills har Ungern inte tagit emot en enda flykting ur sin kvot.

Som ni säkert minns utmärkte sig Ungerns premiärminister, Viktor Orbán, tidigt förra hösten genom att driva en främlingsfientlig politik och sätta käppar i hjulet för de nödlösningar EU presenterade. När EU förra året föreslog ett solidariskt fördelningssystem av flyktingar inom unionen, motsatte sig Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien upplägget. Sedan dess har de överklagat beslutet och vägrat uppfylla sina kvoter enligt systemet.

Det är i det perspektivet man ska se Orbáns folkomröstning i Ungern i söndags. Han vill kunna visa EU att han har stöd av folket och på hemmaplan vill han kunna visa att han är en handlingskraftig man som ser till ”landets intressen”.

Juridiskt sett spelar egentligen utgången av omröstningen inte någon roll eftersom de gemensamt antagna EU-besluten är bindande för medlemsstaterna. Däremot har den en politisk betydelse. Orbán har dolt andra interna problem bakom flyktingfrågan i syfte att stanna kvar vid makten i Ungern. Men han spelar ett mycket högt och farligt politiskt spel, både för Ungerns och för EU:s del.

Flera medlemsländer börjar nu tappa tålamodet med Orbán och andra trilskande östeuropeiska länder som är stora nettobidragstagare av EU-medel. Bland annat har Sverige och Tyskland, som istället är nettobidragsgivare och flyktingmottagare inom EU, uttalat att Ungern inte bör kunna fortsätta att ta emot EU-bidrag om de inte vill rätta sig efter unionens gemensamt fattade beslut.

Den som går med i en förening eller organisation förbinder sig att följa de gemensamma spelreglerna. Demokrati är inte à la carte. Det gäller även för Orbán och Ungern.