Samarbete stärker gemenskapen mellan Europas assyrier

I söndags ordnade Assyrian Confederation of Europe sitt första stora möte sedan organisationen bildades under en ceremoni i Europaparlamentet i Bryssel i våras. Söndagens möte ordnades i Göteborg och jag deltog med ett kort inlägg via skype. Syftet med organisationen är att stärka gemenskapen mellan de olika nationella assyriska förbunden i Europa och under mötet deltog assyrier från bland annat Tyskland, Belgien och Nederländerna.

För mig som har arbetat länge med olika minoritetsgrupper är det viktigt att alla människors röst får höras. Därför är det bra att det finns organisationer likt Assyrian Confederation of Europe, som kan erbjuda en plattform där människor kan mötas och utbyta erfarenheter. Det finns nästan en halv miljon assyrier i Europa, vilket betyder att det är en av de största diasporagrupperna från Mellanöstern i Europa. I ljuset av vad som händer i Mellanöstern i dag är det speciellt viktigt att samlas och arbeta tillsammans.

I mitt inlägg lyfte jag upp vad jag jobbar med i Europaparlamentet för att stärka minoriteter. Jag nämnde den resolution som jag arbetat med och som Europaparlamentet antog i februari i år. Den pekar på att Daesh systematiska och allvarliga övergrepp mot etniska och religiösa grupper i Syrien och Irak bör klassas som krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. Vi hoppas att parlamentets starka ställningstagande får aktörerna i regionen att agera för att få ett slut på övergreppen.

I april besökte Assyriska riksförbundet mig i Bryssel och det var under det besöket som Assyrian Confederation of Europe bildades. Jag ser fram emot att delta på fler evenemang som organisationen ordnar och hoppas på fler liknande initiativ som stärker samarbetet mellan minoriteter.

Läs mera om mötet här och här.