Upp till bevis i Turkietfrågan, EU-kommissionen!

I samband med att Turkiet upphävde åtalsimmuniteten för 138 av parlamentets ledamöter i början av sommaren, ställde jag en skriftlig fråga till EU-kommissionen för att få veta vad kommissionen tänker göra för att Turkiet inte ska fortsätta med fler inskränkningar av de mänskliga rättigheterna. Nu har jag fått svar från Johannes Hahn, kommissionär för grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar.

Johannes Hahn säger, å kommissionens vägnar, att EU ser med oro på utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och grundläggande friheter i Turkiet. Kommissionen har också uttryckt allvarlig oro över beslutet att häva den parlamentariska immuniteten för ett stort antal parlamentsledamöter.

Men att slopa åtalsimmuniteten är bara en i raden av flera åtgärder för att stärka Erdogans politiska makt och införa ett mer presidentstyrt system i Turkiet. Jag frågade också kommissionen om utvecklingen i Turkiet har påverkat förhandlingarna mellan EU och Turkiet när det gäller flyktingöverenskommelsen och visumlättnader, och hur kommissionen kan säkerställa att Turkiet är ett säkert land för minoritetsgrupper och för andra flyktinggrupper som skickas tillbaka till Turkiet från EU.

Kommissionen svarade långt om länge att den kommer att stödja Turkiets arbete med att nå de återstående kriterierna för visumlättnader. I det ingår att Turkiet ska begränsa definitionen av terrorism och införa ett proportionalitetskriterium. Kommissionen säger också att den noga övervakar situationen för minoriteter och utsatta grupper och flyktingar. Det låter ju bra, men vi vet samtidigt att Turkiet inte vill ändra sin terrorlagstiftning och att situationen för många grupper är svår i landet. Frågan är om EU-kommissionen verkligen prioriterar att leda in Turkiet på en demokratisk väg. Vi följer noga både utvecklingen i Turkiet och kommissionens agerande, här i parlamentet.

Hela frågan och svaret finns här.