Utskottsplatser klara

Första veckan i Strasbourg lider mot sitt slut. Nu är jag formellt sett Europaparlamentariker på riktigt. Det har varit en intressant vecka med nya bekantskaper, många möten och en del kohandlade – i synnerhet ägnar sig de större parlamentsgrupperna åt det. Jag blev på första mötet utsedd till rösträknare och ägnade dagen åt att kontrollera att val till ordförande och 14 viceordföranden gick rätt till. Lärde mig namnen på många ledamöter vars efternamn började på L-M (som Mussolini och Le Pen t.ex.).

I dag vet vi helt klart vilka utskott vi ska jobba i framöver efter en omröstning som aldrig blev en omröstning eftersom inga andra förslag fanns. Det innebar 5 minuter i kammaren och sen jättelång väntan på det där flyget som jag bokat till i kväll eftersom jag inte visste hur länge vi skulle hålla på när jag bokade. Jag antar att när man är mer varm i kläderna har man också lärt sig hur lång tid allting kommer att ta. Nu har vi iallafall möjlighet att använda parlamentets resebyrå när vi tillträtt på riktigt. Det kommer att underlätta betydligt.

För oss svenska miljöpartister ser utskottsutdelningen ut som följer. För min del blev det flera men SEDE hör till AFET och PETI (som är medborgarnas kanal in i EP) är väldigt intressant och ett viktigt utskott, dock inte så tidskrävande som t.ex. LIBE så jag hoppas hinna med det.

Utrikesfrågor AFET – Bodil CEBALLOS (MP, De Gröna/EFA) Suppleant 

Säkerhet och försvar SEDE  – Bodil CEBALLOS (MP, De Gröna/EFA) Ledamot

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ENVI – Isabella LÖVIN (MP, De Gröna/EFA) Suppleant

Industri, forskning och energi ITRE – Peter ERIKSSON (MP, De Gröna/EFA) Ledamot

 Jordbruk och landsbygdens utveckling AGRI – Peter ERIKSSON (MP, De Gröna/EFA) Suppleant

Fiskeri PECH – Isabella LÖVIN (MP, De Gröna/EFA) Ledamot

 Rättsliga frågor JURI – Max ANDERSSON (MP, De Gröna/EFA) Ledamot

 Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE – Bodil CEBALLOS (MP, De Gröna/EFA) Ledamot

Konstitutionella frågor AFCO – Max ANDERSSON (MP, De Gröna/EFA) Suppleant

Framställningar PETI – Bodil CEBALLOS (MP, De Gröna/EFA) Ledamot