Val i Turkiet och norra Kurdistan 7 juni

Den 7 juni 2015 är det val i Turkiet. Över 55 miljoner röstberättigade ska välja 550 ledamöter till parlamentet. Erdoğan och hans parti AKP, har blivit alltmer auktoritärt. Inskränkningar av yttrande- och mediafriheten har blivit allt grövre. Att det ska bli ett maktskifte i Turkiet är möjligt men svårt pga den oerhört höga tröskeln på 10 procent av rösterna för att komma in i parlamentet. Oppositionen i dag är svag och splittrad men Miljöpartiets motsvarighet i Turkiet har tillsammans med bl.a. kurderna gått samman i HDP och kan bli tungan på vågen som hindrar AKP från att få egen majoritet.

Valet är snart och det farligaste i alla val är när det inte engagerar människor att delta, dvs att rösta. Turkiet är ett kandidatland till EU och vi har ett ansvar att driva på för en demokratisk utveckling i landet. Jag hoppas därför att många går till valurnorna. Som grön, och förkämpe för minoriteters rättigheter, hoppas jag särskilt att väljarna går till valurnorna och röstar för HDP; som en garant för demokratiska rättigheter för alla medborgare, religionsfrihet, ett öppet och fritt civilsamhälle, en hoppfull framtid för ungdomarna och som en garant för jämställdhet, miljöskydd och en fredlig lösning på den kurdiska frågan för att få ett slut på konflikten i landet.

Europeiska grundvärden som frihet, rättvisa, hållbarhet, fred och solidaritet återfinns också i Turkiet, bl.a. i HDP:s politik. Det behövs nytt liv i den turkiska politiken, nya tankar och idéer och därför hoppas jag innerligt att mina gröna och kurdiska vänner tillsammans med andra minoriteter och grupper i HDP tar sig över 10-procentsspärren. Det ser ut att vara mycket möjligt. Jag håller tummarna.