Vi måste arbeta tillsammans mot högerextremismens framfart

De högerextrema krafternas framgångar i Europa är verkligen oroande. Förra veckan ordnade jag och några kollegor i Europaparlamentet seminariet: ”Far-right in Europe”. Experter från Sverige, Frankrike, Spanien och Tyskland var inbjudna för att ge sin bild av de högerextrema partiernas framväxt runtom i Europa.

Det är knappast ont om exempel på partier som styrs av mörka krafter i Europa. Även om partiernas historiska bakgrund är olika har de vissa saker gemensamt. Bland annat att ge förenklade lösningar på komplexa politiska frågor, vilket i sin tur har gett ett ökat väljarstöd. Alla högerextrema partier bottnar i samma budskap: minska invandringen.

Men om man jämför olika högerextremistiska partiers framväxt i Europa är det tydligt att det ökade stödet inte är kopplat till antalet invandrare som länderna tar in utan snarare tvärtom. De länder där högerextremistiska strömningar har fått stort genomslag de senaste åren har tidigare tagit emot en väldigt liten mängd invandrare. Slovakien och Estland är bara två exempel av många.

Det vi i de ”traditionella” partierna måste bli bättre på är att möta medborgarnas behov och funderingar. Vi måste på alla nivåer i samhället hjälpas åt och arbeta för att nyansera den förenklade verklighetsbild de populistiska partierna fortsätter att måla upp och tillsammans stå upp för alla människors lika värde och ett öppet Europa.