Rödgrön migrationspolitik

I dag har vi rödgröna offentliggjort vår gemensamma migrationspolitik. Den täcker inte exakt allt och vi har alla fått ge med oss i vissa frågor – vilket är normalt i ett samarbete. De frågor vi inte har nått en samsyn i lämnar vi utanför överenskommelsen.

Vi rödgröna är överens till väldigt stor del och vi väljer att presentera det innan valet till skillnad mot vad regeringen gör. I deras fall är det snarare så att de mindre partierna kommer med egna förslag i allehanda frågor och moderaterna säger nej. Därmed är diskussionen avslutad . Det märkliga är att media ändå uppfattar det som om de är överens och att vi rödgröna är splittrade. Själv tycker jag att det mer tyder på att vi har en renodlad moderatregering medan det rödgröna alternativet faktiskt är ett trepartssamarbete.

Och visst är det så att vi rödgröna tycker olika i ett antal frågor fortfarande men den rödgröna överenskommelsen är en mycket bra början som borgar för en humanare asylprocess som mer är i överensstämmelse med det som var tanken när den nya Utlänningslagen trädde i kraft. Den borgar för en humanare hantering av de personer som får avslag och för att människor som inte begått brott ska slippa sitta fängslade i evinnerliga tider. Det sker ofta trots att personerna i fråga faktiskt har rätt att få bosätta sig här i landet om de söker från hemlandet. Det kostar både i lidande och samhällsekonomiskt.

Migrationsministern reagerade förstås precis likadant som Alliansen har valt att reagera på alla rödgröna förslag oavsett vad vi presenterar. ”Det är oansvarigt och det kommer att kosta”. Nej, Billström – det kommer inte att kosta och det är verkligen inte oansvarigt.  Dessutom slipper vi skämmas för att vi bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Överenskommelsen kan läsas här: http://www.rodgron.se/wp-content/uploads/2010/09/Migrationspolitik.pdf