Äntligen börjar det klarna hur det gått till när återvändandeavtalet med Irak kom till. Det är precis som vi som jobbat med frågan under ett antal år nu misstänkt – men inte fått bekräftat. Och förmodligen är det inte bara ambassaden som omfattats av denna byteshandel utan också biståndet (som för övrigt bekostar ambassaden).

Att ministrarna uttalat sig så idiotiskt som de gjorde är illa nog men att regeringen ägnar sig åt denna tvivelaktiga byteshandel är ännu värre. I synnerhet som återvändandeavtalet innebär att Migrationsverket kan ge avslag till skyddsbehövande med grund i att de kan söka skydd i någon annan del av Irak – istället för med grund i att de inte är skyddsbehövande. Det interna flyktalternativet ska beaktas av Migrationsverket vid bedömningen och används mycket flitigt.

Irak å sin sida har i dag inte förmåga att faktiskt skydda de flyktingar som återvänder och har vädjat till den svenska regeringen att inte tvångsutvisa till Irak. Likaså gör UNHCR, Amnesty och andra organisationer. Återtagandeavtalet sätter asylrätten helt ur spel och strider därför mot de mänskliga rättigheterna.

Gårdagen var fylld av artiklar och inslag i TV och radio om denna skandal och ministrarna vägrade uttala sig. Anmärkningsvärt. Det ska bli intressant att se hur det hela utvecklar sig. Lägger bara med en klargörande artikel här.

http://svt.se/2.22620/1.2303197/experter_kritiserar_bildt