Det bortglömda Latinamerika

Det var länge sen jag bloggade. Jag hinner sällan med helt enkelt. Sist skrev jag om Katalonien men var på väg till Guatemala för att träffa Gröna politiker från Amerika -nord och syd – förutom att göra besök i verkligheten i ett antal svenska och europeiska biståndsprojekt. Jag delade tiden mellan Forum Syd och Green Forum som båda två tog mig med för att träffa deltagare i de olika projekt de har i landet. Sammanlagt träffade jag några hundra personer, kvinnor och män, i huvudsak från ursprungsbefolkningen som alla varit deltagare i projekt som syftar till att främja demokrati, aktivt deltagande i politiken och att stötta unga, kvinnor och marginaliserade grupper att göra sig hörda i samhället.

Regeringen i Guatemala ser det dock inte på samma sätt. De menar att det svenska biståndet stöttar terrorister (dvs de fattiga i ursprungsbefolkningen) och vill istället att stödet ska gå via regeringen. Det gick t.o.m. så långt under hösten att Guatemalas utrikesminister kom till Sverige för att klaga hos Gunilla Carlsson och hos frivilligorganisationerna. Det är för övrigt mycket annat också som Guatemalas regering inte vill. Den stora frågan i parlamentet när jag var där var en lagstiftning som handlade om utveckling på landsbygden. Företagarna gillade den inte och då inte heller regeringen.

För egen del ser jag att behovet av demokratibistånd är minst lika viktigt i Guatemala i morgon som det var i går och hoppas verkligen att biståndsministern inte framöver väljer bort de få länder i Latinamerika där vi ännu har kvar svenskt bistånd efter den stora neddragningen av länder för några år sedan. Men vem kan skåda i biståndsministerns kristallkula? Idéerna kan skifta från dag till dag.

Men problem finns inte bara i Guatemala. I Chile pågår sedan länge en konflikt mellan regering och mapuchefolket. I Colombia (där Sverige också är kvar) fortsätter konflikten mellan regering och gerillan även om den är i en något ny skepnad, i Mexiko pågår knarkkriget med oförminskad styrka, i Venezuela är kriminaliteten skyhög, i…, i…. och i…. Sverige har dock glömt bort, eller snarare prioriterat bort, att engagera sig i den fortsatta kampen för fred och demokrati i länderna i Latinamerika och i många andra tidigare biståndsländer. Det är annat som styr biståndspolitiken anno 2013.

Och nu är jag på väg till Katalonien.