En långsiktig lösning krävs för de ensamkommande

Frågan om ensamkommande unga är en fråga som engagerar i Jönköping. Många har varit här i flera år, går i skolan, har familjer och extrajobb – men vet ännu inte hur länge eller om de får stanna. Med så osäkra förutsättningar är risken för ett växande skuggsamhälle där ungdomar far illa stor. För oss är det en självklarhet att Sverige har ett ansvar för de unga som har rotat sig i Sverige och deras trygghet.

Situationen för den här gruppen är oerhört utsatt. Det har larmats om hemlöshet  och stora risker, till exempel för att dras in i kriminalitet. Osäkerheten kring huruvida man får stanna och i så fall hur länge leder till en utbredd psykisk ohälsa.  Enligt en kartläggning av ensamkommandes psykiska ohälsa som Karolinska Institutet publicerade förra året mår ensamkommande barn och unga sämre psykiskt än andra unga i samma ålder.

Än värre är att många unga idag tvingas på flykt – från Sverige. För att undvika deportation till ett land där de löper stor risk att utsättas för våld och övergrepp, hamna i kriminalitet eller, i värsta fall, riskerar döden fortsätter ungdomar sin flykt från Sverige till Frankrike. Exakt hur många det rör sig om vet vi inte, men det handlar om minst ett tusental.

På sikt krävs en förändring av EU:s nuvarande asylsystem, där alla länder delar på ansvaret för flyktingmottagandet. Idag ser vi istället hur hamnar och gränser har stängts för människor i nöd. Miljöpartiet kämpar för en mer medmänsklig politik och ett system där alla medlemsländer tvingas ta ansvar. EU har kapaciteten att hjälpa unga människor i nöd – om vi hjälps åt.

Just nu är det allra viktigaste som vi kan göra att se till att de unga som befinner sig i Sverige tas ur det limbo som de befinner sig i. Unga människor förtjänar en värdig asylprocess och en trygg plats att växa upp, gå i skolan och utvecklas på. Miljöpartiet vill ta ansvar för de unga som har byggt sig en fristad från krig och förtryck här i Sverige.

Det är en lång väg kvar för att nå en varaktig fred i Afghanistan. Sverige är ett av få länder som skickar tillbaka människor dit, många av dem är ensamkommande unga. Afghanistan är inte en säker plats och om vi i Sverige ska förbli den humanitära stormakt vi gör anspråk på att vara, så behöver vi fortsätta att gå i bräschen för en human flyktingpolitik, inte minst när det handlar om ett av världens farligaste länder.

Bodil Valero (MP), EU-parlamentariker och EU-kandidat (plats 4)

Margareta Sylvan, Miljöpartiet Jönköping

Mats Weidman, Miljöpartiet Jönköping