Landsbygden är en motor i omställningen mot ett hållbart samhälle

Miljöpartiet går till EU-val på en politik som skapar förutsättningar för framtidens svenska landsbygder. Med rätt politik kommer vår landsbygd att vara en grundbult i den klimatomställning som vi har framför oss och på köpet skapas nya jobb och möjligheter.

Landsbygden största tillgångar är naturen, från den brukade jorden och betesmarker till skogen och förnybara energikällor som sol och vatten.

När våra naturresurser hotas av ett allt varmare klimat, med heta somrar, torka och sämre förutsättningar för livsmedelsproduktion och djurhållning hotas också framtiden. Inte minst förra sommarens hetta som ledde till skogsbränder, att bönder fick nödslakta sina djur och att skördar slog fel visade oss allvaret som klimatförändringarna innebär.

Ett förändrat klimat förändrar förutsättningarna för skogsbruket. Därför vill vi klimatanpassa skogsbruket och öka Europas satsningar på krisberedskap, bland annat kopplat till skogsbränder. Vi måste se till att EU har kapaciteten att möta de hot som klimatförändringarna medför.

Skogsbruket är också viktigt för att skapa hållbara transporter. Miljöpartiet vill utveckla Europa bort från oljeberoendet. Beroende av bil ska inte behöva innebära beroende av olja.

Vi tror att det är möjligt att driva ett hållbart skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald och möjliggör produktion av biodrivmedel. Dessutom vill vi utreda en bonus som gör det billigare för människor som bor på lands- och glesbygd där det finns lite eller helt saknas kollektivtrafik att köpa en klimatsmart bil.

Slutligen vill vi förändra EU:s jordbrukspolitik och använda den för att förbättra förutsättningarna för landsbygden. Vi vill minska EU:s direktstöd och istället öka miljö- och landsbygdsstöden. Vi vill ändra jordbruksstöden så att en bonde kan få ersättning för resultat och värde, inte bara för arbete och inkomstbortfall.

De kommande tio åren kommer att vara helt avgörande för hur allvarliga klimatförändringarnas konsekvenser blir. Miljöpartiet ser landsbygden som en motor i omställningen mot ett grönt och hållbart samhälle.

De som bor och verkar på landsbygden har alla möjligheter att bli hjältarna som drev på omställningen. I EU-parlamentet kommer Miljöpartiet jobba för att skapa förutsättningarna som gör det möjligt.

Miljöpartiet

Bodil Valero

EU-parlamentariker

Joann Ling, Gävleborg

Emelie Lejon, Gävle

Rejn Karlgren, Sandviken