Klimatnödläget kräver krisberedskap


Visst råder det ett klimatnödläge – det har Miljöpartiet sagt i flera år. Det är bra att fler partier nu vaknar och inser allvaret, men det räcker inte att bara erkänna att situationen är akut. Man måste förändra också. Tyvärr har vi fått se få konkreta förslag på hur Sverige kan bidra till klimatomställningen från andra partier och för lågt engagemang i EU-parlamentet.

Naiv ignorans

Fina ord må ha sin charm, men när det kommer till kritan verkar den rådande uppfattningen hos de andra partierna fortfarande vara att klimathotet är något som gäller någon annan, någon annanstans. Trots att vi redan nu ser klimatförändringarnas effekter i vårt närsamhälle – bränderna förra sommaren runt om på flera håll i Europa och nedstängningen av kärnkraftsreaktorer i Frankrike och Tyskland på grund av för varmt kylvatten är några exempel – fortsätter andra partier med naiv ignorans tro att det går att skjuta de åtgärder vi behöver ta för att stoppa klimatförändringarna framför sig.

Inaktuell hotbild

Att ta klimathotet på allvar är en fråga om att värna mänsklig säkerhet. Att fortsätta ignorera de konsekvenser extremväder och allt högre temperaturer har riskerar få katastrofala följder. Såväl den svenska Försvarsberedningen som amerikanska Pentagon gör bedömningen att klimatförändringarna är ett allvarligt säkerhetshot. Trots detta förminskas försvarsdebatten alltför ofta till att enbart handla om militära satsningar.

Att enbart satsa på det militära möter en helt inaktuell hotbild. Framtidens säkerhetshot är inte enbart militära utan betydligt mer komplexa. Klimatförändringar och naturkatastrofer som säkerhetshot ska inte underskattas. Miljöpartiet går därför till EU-val på att öka Europas satsningar på krisberedskap.

Vi måste se till att EU har kapaciteten att möta hot som klimatförändringar, naturkatastrofer, cyberattacker, våldsbejakande extremism och pandemier. Vi vill även se till att kapaciteten att bekämpa skogsbränder ska finnas stationerad i Norden. Om det brinner samtidigt i många europeiska länder kan vi inte förlita oss på hjälp från länder som Polen och Italien.

Framtidens största säkerhetshot

Skogsbrandsutredningen som presenterades i februari konstaterar att Sverige inte är tillräckligt rustat för kommande skogsbränder. På nationell nivå vill vi därför öka anslagen till civilförsvaret samt förbättra samordningen så att vi bättre kan klara klimatrelaterade kriser och hot, som förra sommarens skogsbränder. Vidare vill vi öka Sveriges självförsörjning på livsmedel till 80 procent och göra Sverige mindre beroende av utländsk olja.

Motståndskraften i samhället måste öka om vi ska kunna stå rustade inför de hot som Miljöpartiet har arbetat med i över 30 år. Vi vet att vi behöver agera nu, och att vi behöver göra det med kraft för att kunna möta framtidens största säkerhetshot. När det framöver blir allt vanligare med höga temperaturer, torka och skördar som slår fel måste Sverige stå redo att möta klimatkrisen.

Bodil Valero (MP)
EU-parlamentariker och kandidat till Europaparlamentet
Wanja Kaufmann (MP)
Internationell sekreterare för Grön Ungdom och kandidat till Europaparlamentet