Det kan kännas långt mellan EU-parlamentet och Gävleborg – men det som händer i Bryssel påverkar oss gävleborgare i allra högsta grad,

Miljöpartiet går till EU-val på en politik som skapar förutsättningar för framtidens svenska landsbygder. Med rätt politik kommer vår landsbygd att vara en grundbult i den klimatomställning som vi har framför oss och på köpet skapas nya jobb och möjligheter.

Till exempel påverkar EU:s jordbrukspolitik våra lantbrukare, skogspolitiken våra industrier, minoritetspolitiken att vi har tiggare på våra gator och migrationspolitiken våra svenska migrationslagar. Ändå röstade bara 44 procent av gävleborgarna i EU-valet 2014 – det lägsta valdeltagandet i Sverige.

När svenskarna går till EU-val den 26 maj är det mycket som står på spel. Utrymmet för civilsamhället krymper runt om i unionen, pressfriheten hotas och länder som Ungern och Polen inför lagar som helt går emot EU:s grundläggande principer om mänskliga rättigheter och demokrati.

De högerextrema krafterna från de olika medlemsländerna samarbetar också allt mer i EU-parlamentet. Om opinionsläget håller i sig kan de få avgörande inflytande i EU-parlamentet efter valet.

De lagstiftande institutionerna i EU är EU-parlamentet och Rådet. Under lång tid har EU-parlamentet drivit Rådet framför sig i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.

Om våra svenska värden, som jämställdhet, demokrati och frihet, ska fortsätta att genomsyra EU:s arbete krävs det att valet vinns av demokrater.

Det är inte enbart demokratiarbetet som står på spel i valet. Även klimatarbetet, inklusive energi- och transportpolitiken, kommer att påverkas av valresultatet.

De satsningar på förnybar energi, enklare tågresor ut i Europa och forskning inom miljöteknik som vi i Miljöpartiet har kämpat för är långsiktiga projekt, beroende av en långsiktigt hållbar politik.

En majoritet i EU-parlamentet med en hög andel klimatförnekare ger inga garantier för att EU fortsätter arbetet mot en hållbar union som lever upp till Parisavtalet.

Vidare är skogsbruket en viktig näring i Gävleborg och i ett förändrat klimat förändras dess förutsättningar. Skogsbränder kommer att bli vanligare och vi vill se ökade resurser till svensk krisberedskap så att skogsbruket kan skyddas från framtida hot. Miljöpartiet går till EU-val på att öka Europas satsningar på krisberedskap. Vi måste se till att EU har kapaciteten att möta de hot som klimatförändringarna medför.

Cirka 60 procent av de lagar som införs i Sverige kommer från början från EU. De som har mest att säga till om i EU har således mycket att säga till om också i Sverige. Den politik som EU:s medborgare röstar för kommer utan tvekan att påverka Sveriges politiska riktning – vilken politik det blir är upp till väljarna.

Miljöpartiet

Bodil Valero

EU-parlamentariker

Joann Ling

Emelie Lejon

Rejn Karlgren