Nej M, kärnkraft löser inte vår klimatkris

Runt om i världen strejkar ungdomar för att politikerna ska ta klimatet på allvar. De har rätt. Klimatförändringarna är inte längre bara ett framtida orosmoln. De är redan här. Valet till EU-parlamentet kommer bli ett val om vilka partier som har trovärdiga svar på vår tids största utmaning.

Vi beklagar att Moderaterna i detta läge försöker blanda bort korten istället för att diskutera valets huvudfrågor. Kärnkraft kan naturligtvis diskuteras men har inget med EU-valet att göra. EU har sedan länge haft den kloka principen att varje medlemsland får ta ansvar för sin egen energimix.

Vi är övertygade om att det verkliga syftet bakom Moderaternas utspel är att flytta fokus från den klimatpolitik Moderaterna har fört i EU-parlamentet. Moderaterna får bottenbetyg i klimatarbetet av flera oberoende miljöorganisationer som exempelvis Naturskyddsföreningen. Behovet av att prata om annat är uppenbarligen stort.

Det är dock förvånande att Moderaterna väljer just kärnkraften som ett sätt att flytta fokus från sin bakåtsträvande politik. Få saker borde locka moderaternas egen väljarbas mindre än de kraftiga skattehöjningar som skulle krävas för att finansiera ny kärnkraft.

Kärnkraften är nämligen mer än dubbelt så dyr som förnybar energi och inga privata finansiärer är intresserade av ny kärnkraft. När Tobés partikamrat Mikael Odenberg (f.d. moderat försvarsminister) lämnade politiken och blev generaldirektör för svenska kraftnät började han räkna på kärnkraftens kostnader. Han dömde ut ny kärnkraft som en kostsam utopi.

Kärnkraft löser inte klimatproblemen heller. Moderaterna vill fördubbla EU:s satsning på kärnkraftsforskning. Enligt EU:s egna bedömningar kan reaktorer för kommersiell drift bli möjliga först om 15 till 20 år. När Moderaterna har forskat färdigt kommer vi redan ha ett 100 procent förnybart EU sedan länge.

Tobé visar att han inte läst den rapport från FN:s klimatpanel som han menar ger honom rätt. Ett av svensk klimatpolitiks mest pinsamma ögonblick är när några av IPCC:s forskare i en debattartikel tvingades konstatera att Moderaterna missförstått rapportens innehåll. Det enda IPCC har konstaterat är att kärnkraften existerar, inte att den behövs för att lösa klimatkrisen.

Moderaternas svar på klimatkrisen är att satsa några miljoner på den forskning som pågått i åratal men ännu inte gett en enda kilowattimme som resultat. Vårt svar är att precis en sådan utsläppsbudget som IPCC grundar sina beräkningar på, ska bli bindande lagstiftning i hela EU. Det är att ta verkligt klimatansvar.


Alice Bah Kuhnke, Riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet (MP) 
Pär Holmgren, Klimatexpert och kandidat till EU-parlamentet (MP) 
Jakop Dalunde, EU-parlamentariker och kandidat till EU-parlamentet (MP)
Bodil Valero, EU-parlamentariker och kandidat till EU-parlamentet (MP)