Europeiskt system för humanitära visum

Förra veckan anordnade Bodil ett seminarium om humanitära visum i Europaparlamentet. Seminariet handlade om att etablera ett Europeiskt system för humanitära visum eftersom det idag inte finns ett sånt system utan bara en möjlighet i Unionens Visumkodex för medlemsländerna att utfärda s.k. nationella visum på humanitära grunder om de vill.

Möjligheten att ge människor visum för att söka asyl har länge haft ett starkt stöd i parlamentet men avfärdas helt av rådet.

När EU-kommissionen för några år sedan presenterade ett omarbetat förslag av Unionens Visumkodex, la EU-parlamentet fram långtgående förslag om att införa ett Europeiskt system för humanitära visum. Det möttes av stora protester i Rådet vilket slutade med att EU-kommissionen drog tillbaka sitt ursprungliga förslag.

Sedan dess har frågan om humanitära visum legat på is, vilket motiverade EU-parlamentet att ta fram ett eget initiativbetänkande som en politisk signal om EU-parlamentets ställning i frågan. Arbetet med betänkandet har precis påbörjats och därför valde Bodil att anordna ett seminarium i EU-parlamentet för att diskutera möjligheterna för ett sånt system.

Bland de inbjudna talarna fanns bland annat Juan Fernando Lopez Aguilar, föredragande för EU-parlamentets betänkande och Maria Ferm, migrationspolitisktalesperson för Miljöpartiet. På plats fanns även en representant från EU-kommissionen. Deltagarna var väldigt enade om att det krävs lagliga och säkra vägar in till EU och att humanitära visum var en sån väg men  lyfte även inresetillstånd, tillfälliga visumlättnader och kvotflyktingsystem som andra möjligheter att säkert ta sig till Europa.

EU-kommissionens representant var inte lika entusiastisk kring förslaget om humanitära visum och menade att det skulle vara rent praktiskt svårt att införa, även om en av talarna under seminariet poängterade att om EU har möjlighet att utfärda flera miljoner Schengenvisum varje år, varför skulle det då vara praktiskt omöjligt att utfärda humanitära visum?

Även om de juridiska förutsättningarna redan existerar för ett Europeiskt system för humanitära visum är det den politiska viljan bland medlemsländerna som brister. Möjligheten att ge människor visum för att söka asyl har länge haft ett starkt stöd i parlamentet men som helt avfärdats av Rådet. Det är helt förkastligt att Rådet vägrar ta sitt ansvar och fortsätter blockera alla försök till att få ett sånt system på plats.

EU måste ta sitt medmänskliga ansvar för att skapa lagliga vägar in till EU. Människor kommer att försätta fly till Europa, oavsett hur höga murar unionen väljer att bygga. Genom säkra och lagliga vägar in till EU är vi med och räddar människor som annars skulle riskerat sina liv på Medelhavet.

Aida Badeli.