Äntligen dags för ett möte med världens alla gröna, eller åtminstone de som tog sig till Sydkorea. Vi träffas bara vart 5e -6e år och nyttan med att faktiskt träffas fysiskt är stor. I det här fallet innebar det att det bara gick att ta sig till kongressen via flyg eller båt. Vissa från närområdet valde båtalternativet. Vi andra fick finna oss i att ta flyget. Omkring 800 personer deltog, många online. Här kan du hitta mer info från kongressen om resolutioner, beslut och bilder.

Själv är jag del av den europeiska delegationen i Global Greens Coordination, som består av 6 delegater från varje federation (4 st). Samordningen fattar beslut för organisationens räkning mellan kongresserna. Jag har varit på alla kongresser utom den första i Canberra år 2001, men deltog då på distans med underlag och annat till min dåvarande chef, Europaparlamentarikern Inger Schörling, som deltog i Canberra. Efter Canberra var det dags för Sao Paolo i Brasilien, därefter Dakar i Senegal och Liverpool i England. Enligt turordningen blir det i Latinamerika nästa gång. Vi får se. Med en skenande klimatpåverkan får vi se hur vi löser framtida kongresser.

Vi gröna i världen har ett gemensamt mål, i huvudsak gemensam politik och gemensamma värderingar. Mycket skiljer oss åt pga historiska och kulturella skillnader men grundkittet är gemensamt och toleransen för våra olikheter en självklar del. Vi vill rädda den planet vi bor på till kommande generationer. Vi tar klimatfrågan på allvar. Jämställdhet och allas lika värde är prioriterat. Vi strävar efter en värld i fred. Och så väldigt mycket mer.