Nedrustningskonferens i Teheran

Första dagen i Stockholm efter påsken och bland det första som dyker upp i inkorgen är information från Irans ambassad om ”Tehran Conference on Nuclear Disarmament”. som ska hållas om ca 10 dagar. Temat för konferensen är  ’Nuclear energy for all, nuclear weapons for none’. Enligt utskicket kommer 60 länder att delta. Undrar vilka?

Att världen skakar inför eventualiteteten att Iran utvecklar kärnvapen är ju ingen hemlighet och inte heller att Iran inte är särskilt samarbetsvilligt när det gäller att upplysa omvärlden om vad som faktiskt pågår inom landets gränser. Konferensen är dock inget jag kan minnas har varit uppe på något av våra utrikesutskottsmöten eller EU-nämndsmöten. Sverige tillhör förmodligen inte de 60 deltagande länderna, men jag kan naturligtvis ha fel. Jag kunde ju inte drömma om att Sverige skulle delta vid installationen av president Ahmadinejad heller efter det starkt ifrågasatta valresultatet, men nog sjutton var just vår ambassadör där.

Det är naturligtvis jättebra om de 60 länderna, med Iran i spetsen, bestämmer sig för att inte ha kärnvapen. Bra vore det också om de gick ett steg längre och bestämde sig för att inte ha kärnkraft alls. Icke utbyggd kärnkraft kan inte förolyckas och ställa till med enorm förödelse i världen. Icke utbyggd kärnkraft ger inte upphov till avfall som i fel händer kan ställa till lika stor förödelse. Icke utbyggd kärnkraft ger möjlighet att utveckla rena och flödande energislag som inte skadar människors hälsa. Listan är lång på vad icke utbyggd kärnkraft kan bidra med till en bättre värld men jag lämnar den diskussionen till ett annat tillfälle.

Det jag undrar över är hur signalen ska tolkas. Är konferensen ännu ett försök att dölja en kärnvapenrustning i Iran eller…..