Spänd väntan på utvecklingen i Iran

Dagen efter valet i Iran skrev jag  för Miljöpartiets räkning på min hemsida:

”Fyra år till med samma styre i Iran.

I dag är det en sorgens dag för alla som hoppats på förändring i Iran, även om den med det system som råder i Iran bara vore marginell. Det är inte bara de iranska ungdomarna och kvinnorna inne i Iran som haft förhoppningar om förändring. Det har också många andra i landet, iranier i exil och övriga omvärlden som i en ny president såg möjligheter att skapa ett öppnare förhållande till Iran och dess folk och en dialog om kärnprogram etc. Utvecklingen vi i dag ser i Iran med massarresteringar och polisiärt våld mot oppositionen är ytterst oroande. Att hindra utländska journalister genom att beslagta filmat material, att släcka ner Internet, hindra sms-trafik och bara visa det regimen själv vill visa på TV är inte acceptabelt. i en rättsstat, vilket Ahmadinejad själv påstår att Iran är i dagens presskonferens. Det som oroar mig mest är vad som kommer att ske med alla dem som nu arresterats? I ett land där dödsstraff används i så stor utsträckning kan allting hända och det är därför viktigt att omvärlden visar att vi håller ögonen på vad som sker och att vi tydligt fördömer allt övervåld från regimens sida. Händelserna visar dock att hoppet att få en förändring i Iran inte är utsläckt trots Ahmadinejads ”seger”  i valet, om man nu kan kalla det en seger när mycket tyder på att valfusk förekommit. De demonstrationer som nu pågår är ett klart tecken på att något kan komma att förändras. Frågan är bara när och vad som kommer att ske.”

Och frågan kvarstår. Vad kommer att ske? Är det möjligt att stoppa protestvågen och längtan efter förändring. Sen jag skrev mitt inlägg på hemsidan har 7 personer dött, utländsk medias rörelse- och rapporteringsfrihet inskränkts alltmer och telefoni och internet till stor del blockerats. Jag följer via TVE som har folk på plats vad som sker – men de får ju knappt lämna sitt hotellrum så det är inte mycket de kan rapportera förutom genom de videoupptagningar som allmänheten lyckas sända till omvärldens kännedom.

I dag kl. 16.00 är det en manifestation på Sergels Torg i Stockholm. Varken jag, Maria Wetterstrand eller Peter Eriksson befinner oss i Stockholm och kan av den anledningen inte delta. Däremot kommer Jakop Dalunde, språkrör för Grön Ungdom, att representera Miljöpartiet på mötet.