Undrar om det ökade terrorhotet mot Sverige också inkluderar Riksdagen eller om de kravallstaket som stod utanför riksdagen í går vid uppropet och talmansvalet bara handlade om att skydda SD:s ledamöter från demonstranter? Jag kan inte minnas att jag sett avspärrningar vid riksdagen tidigare, men jag kanske minns fel. Hur blir det månne i dag när vi ska träffas igen vid det högtidliga öppnandet? Och hur blir det under de kommande fyra åren?

Under veckorna som gått efter valet har säkerheten inne i riksdagen höjts, trots att den redan höjts betydligt de senaste fyra åren. Plötsligt sitter det vakter utanför mötesrum och förmodligen kommer våra möjligheter att ta emot besökare och ordna seminarier m.m. inne i riksdagshuset att förändras. Vårt öppna parlament är kanske snart ett minne blott.

Förutom att stämningen är annorlunda efter det högerextrema partiets intåg i huset så måste man nog konstatera att riksdagens kostnader förmodligen rakar i höjden. Det är naturligtvis bra att det finns vakter när det finns uttalade hot mot folkvalda (oavsett kulör) men man undrar ju hur mycket den här ökade säkerheten kommer att kosta skattebetalarna, eller om det ska tas inom riksdagens befintliga ram. Vad ska vi i så fall dra ned på istället?

Vi har fyra dyra år framför oss. Både politiskt och på andra sätt.