Med anledning av världshungerdagen rapporterar den spanska nyhetskanalen att det finns 8 miljoner fattiga i Spanien. De flesta är pensionärer. Det är nästan lika mycket som hela den svenska befolkningen. Ska bli intressant att se om världshungerdagen kommer att uppmärksammas även i de svenska nyheterna i dag med en rapport om hur många som är fattiga här i landet och vilka grupper det handlar om.

TVE rapporterar också att i EU lever 84 miljoner med risk att hamna i utanförskap. De allra fattigaste bor dock i länder utanför EU. Sammantaget lever ca 1,2 miljarder människor på under 1 dollar per dag enligt samma nyhetssändning. Människor som nu riskerar att få ännu mindre hjälp utifrån pga den ekonomiska kris många länder genomgår. TVE:s budskap är att den europeiska krisen inte ska tillåtas gå ut över de fattiga. Det är det inte svårt att instämma i och det är därför glädjande att Sveriges bistånd ligger kvar på 1% av BNI även i framtiden och trots finanskris. Hur biståndet sen fördelas och vad som ingår i det kan vi ha olika uppfattning om mellan regering och opposition naturligtvis men principen att biståndet ska ligga på minst 1 procent är viktig att upprätthålla.

Klimatpåverkan och dess effekter bör inte bekostas av bistånd. I den frågan skiljer sig regeringens och miljöpartiets politik åt fullständigt. Klimatpåverkan (som rika länder orsakat) är en historisk skuld vi har till de fattigare länderna och ska därför ligga utöver biståndsramen, inte inom ram som regeringen menar. Den bör inte heller som regeringen nu föreslår innebära att fattiga länder ska låna pengar till ren teknik från oss i nord.