Varför spara på ambassader?

Efter regeringens nederlag i riksdagen igår om att regeringskansliet måste spara 300 miljoner kronor skyller nu statsministern på oppositionen. Carl Bildt har under dagen uttalat sig i frågan och hävdar att det kommer att bli tvunget att stänga mellan 10 och 20 ambassader. Det är dock helt och hållet regeringens eget val om de går vidare med neddragningarna av ambassader. Jag ser det mer som en klar prioritering från regeringens sida att lägga besparingarna på just utrikesförvaltningen i synnerhet som neddragningen är lika stor som det anslagssparande som görs varje år. Vi gör alltså en helt annan bedömning.

Tankarna på att skära i UD:s kostnader till förmån för EU:s utrikestjänst och de nyinrättade EU-delegationerna har varit uppenbara en längre tid. Nu tar moderaterna möjligheten att skylla på oppositionen för något som förmodligen bara var en tidsfråga innan det skulle ha kommit ändå.

Att hänvisa till att ambassaderna i Bagdad och Kabul är dyra duger inte heller. De bekostas ju till allra största delen med biståndspengar, som ju knappast kan användas på annan plats i regeringskansliets verksamhet. I övrigt kan jag tipsa Reinfeldt och Bildt om att det finns omkring 100 personer i regeringskansliet och tillhörande myndigheter som arbetar med att hjälpa Saab att sälja JAS 39 Gripen. Där finns det en hel del pengar att spara.