Klimat

Hur har Covid påverkat Afrika?

Sen många år tillbaka är jag engagerad i en euroafrikansk parlamentarikerorganisation. Under pandemin har vi anordnat ett antal webinarier för att belysa hur Afrika påverkats.

Läs mer