Minskningar av personal på SIDA

Så kom då det besked det ryktats om så länge. Sidas personal ska minskas och fler ska ut i fält. Personalen får ett brev från ledningen om väntade ospecificerade förändringar och diskussioner ska föras med personalen i veckan som kommer. Ledningen ska ta beslut i slutet av månaden. Men som vanligt i Gunilla Carlssons fögderi får vi och personalen läsa den mer specificerade nyheten i tidningarna innan beslutet är taget och innan samtal förts med personalen. Utrikesutskottets ledamöter får som vanligt inte någon förhandsinformation alls.

Samma morgon som nyheterna briserade anordnade vi rödgröna ett möte med frivilligorganisationerna för att presentera den rödgröna gemensamma biståndspolitiken följt av en pressträff. Våra prioriteringar skiljer sig markant från den nuvarande regeringens.Överenskommelsen går att läsa på http://www.rodgron.se/nyheter/var-rodgrona-bistandspolitik-en-rattvis-varld-ar-mojlig/.

Den rödgröna presentationen innebar att jag missade den sista dagen på Miljöpartiets länsturné i Gävleborg, dvs. besöket i Gävle. Eftersom dagen gick i hälsans och kulturens tecken hade vi stark representation från kommun och landsting istället, dvs de allra viktigaste i sammanhanget.

I övrigt har det varit en bra vecka med många intressanta studiebesök förutom torgmöten. Vi har mött allt från soloföretagare till små industrier i de mindre orterna. Vi bor onekligen i ett län med stor potential samtidigt som vi under den tid som Centern hanterat näringslivspolitiken i landet fått se många företagsnedläggningar också på landsbygden. Det går inte riktigt ihop med vad Centern propagerar för och Centerpartister vi mött är kritiska. Även när det gäller att stötta småföretagandet och därmed landsbygden har de rödgröna en gemensam bra politik. http://www.rodgron.se/bloggen/rodgront-pressmeddelande-stimulera-smaforetagande-och-entreprenorskap/

Mest glädjande är att så många äldre stannat och pratat med oss och varit positiva till vår politik för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Den förändringen kändes av redan i EU-valrörelsen och det håller i sig.