Bodil Valero

Miljöpartist och grön debattör

Senaste inläggen

Det mest intressanta

I dag står det i DN att jag kör en bensindriven Hyundai och det är sant. Det var väl det mest uppseendeväckande som det gick

Läs mer

De papperslösa

I går var det dags igen. Som varje onsdag, sen 2½ år tillbaka, står vi där på Mynttorget och försöker uppmärksamma de som inte finns

Läs mer

Oj – är det val!

Valet närmar sig med stormsteg men ingen känner till det. Hoppsan! Är det EU-val nu igen. När? Oj, redan i juni – men vi har

Läs mer

La cosa está floja

Under två veckors tid har jag hört ”La cosa está floja” (innebörd ungefär ”det är dåliga tider”) av taxichaufförer, restaurangägare, butiksägare, släktingar och vänner om

Läs mer
OM BODIL

Miljöpartiet sedan 1994

Jag har varit politiskt aktiv i Miljöpartiet sedan 1994 då jag kom in i Gävle kommunfullmäktige samt engagerade mig i landstinget och i diverse nämnder. Mellan 2006 och 2014 var jag riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna, först med ansvar för migration och utrikesfrågor och senare med ansvar för de globala rättvisefrågor gällande klimat, fred, bistånd, handel, vapenexport med mera.

Den 1 juli 2014 blev jag Europaparlamentariker. Som grön arbetar jag med att hitta anständiga lösningar i migrationspolitiken, både för flyktingar och ekonomiska migranter. På kort sikt handlar det om att skapa legala vägar till EU och en öppen och human migrationspolitik samt att länderna delar på ansvaret. På lång sikt handlar det om att minska riskerna för konflikt, att effektivt bekämpa fattigdom, om rättvis handel och klimaträttvisa).

G100 Security and Defence

Sedan våren 2021 leder jag det nyligen startade kvinnonätverket G100 Security and Defence Wing. G100 har sin bas i Indien och består av 100 Global Chairs som i sin tur utser 100 kvinnor i 100 länder till Country chairs - som utser Regional Chairs och så vidare. Målet är #Missionmillion, dvs att vad en miljon kvinnor säger kan inte ignoreras. Vill du delta, bli medlem eller veta mer kontakta mig. Läs gärna mer på https://www.g100.in

Ekoodlingar i Katalonien

Jag har ett förflutet i Katalonien där jag var med och startade en av de allra första ekoodlingarna högt uppe i bergen något år efter att Franco dött och Spanien blev en demokrati. Att leva i övergången från diktatur till demokrati stärkte mitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter.
I dag är jag återigen engagerad i Katalonien där jag bl.a. är engagerad i den ideella kultur- och miljöföreningen Associaciò d'amics del patrimoni cultural i mediambiental de Sant Petrus de Madrona.

Ledamot i parlamentet

I både den svenska riksdagen och EU-parlamentet hade jag flera uppdrag. Jag var i huvudsak engagerad i utskott som rörde frågor om migration, minoriteter, utrikespolitik, bistånd, försvars- och säkerhetspolitik. Med andra ord hela världen och alla de som rör sig omkring i den. Ett huvudområde i båda parlamenten var vapenexportkontroll. Ett annat var folk utan egen stat, som Kurder, Västsaharer, Katalaner, romer etc. Jag var också verksam i parlamentarikerorganisationen Awepa och nu med dess efterträdare African European Parliamentarians Initiative.

Jag bor i det vackra kulturreservatet Axmar Bruk på Gästrikekusten, där man när mörkret inträder ser hela Vintergatan i avsaknad av ljusföroreningar. Ett stressigt liv uppvägs av stillheten och fågelkvittret där.

Vill du veta mer om mig och vad jag gör kan du följa mig här eller besök någon av mina sociala medier

LOBBYREGISTER

Möten med lobbyister

Gröna gruppen i EU-parlamentet har inrättat ett register där våra möten med lobbyister öppet redovisas. I dag uppskattas omkring 30 000 lobbyister påverka lagstiftningen i Bryssel. Vi anser att det är viktigt att redovisa vilka lobbyister EU:s beslutsfattare träffar för att skapa en större öppenhet och transparens och visa på vilka intressen som har fått möjlighet att påverka politiken. Vi arbetar för att inrätta ett obligatoriskt lobbyregister i alla EU:s institutioner men i väntan på att det ska bli verklighet registrerar vi alla våra möten med lobbyister i och utanför EU-parlamentet.

Ersättningar, resor och arvoden

Läs mer om Bodil Valero's budget och kostnader...