Mänskliga rättigheter & demokrati

Världsflyktingdagen

Varje år den 20 juni uppmärksammas styrkan, modet och uthålligheten hos alla miljontals flyktingar världen över som tvingats lämna sina hem. Vanliga människor som du

Läs mer

Ungern, dags att ta ansvar!

Efter en intensiv och månadslång kampanj till en kostnad av 52 miljoner euro, förklarades den ungerska regeringens antiflyktingfolkomröstning ogiltig på grund av lågt valdeltagande, då

Läs mer

En kvinnlig revolution

I dag på den internationella kvinnodagen tänker jag på hur lyckligt lottad jag är som inte lever i krigets Syrien och att jag slipper uppleva

Läs mer