Migration

REVA – i strid med lagen?

Den jakt som pågår på papperslösa i dag i Sverige är inte bara diskriminerande och kränkande mot alla som inte ”ser tillräckligt svenska” ut. Jag

Läs mer

I valspurten

…. hinner man inte så mycket annat än att vara ute och prata med folk, svara på artiklar, debattera etc. Det vardagliga arbetet får stryka

Läs mer